1800301555 Flash
 
01/05/2016
המטווח העירוני נפתח לפעילות

10/12/2014
שעות פעילות המטווח עודכנו ויהיו מעתה: יום א 08:00 עד 18:00. יום ג 08:00 עד 18:00. יום ו 08:00 עד 13:00 בשעה  09:00 יהיה הסבב בראשון וכל שעה עגולה עד לשעה  17:00

03/12/2014
החברה הכלכלית לכרמיאל שמחה להודיע כי השוק העירוני יפתח גם בימי חמישי בין השעות 7:00-19:00

23/11/2014
אנו שמחים להודיע כי המטווח העירוני בכרמיאל חידש את פעילותו

11/09/2014
מספר הפקס שלנו השתנה - המספר החדש הוא 04-7709019

החברה הכלכלית לכרמיאל בע"מ, רח' המלאכה 13, ת.ד 130 כרמיאל 21921